Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Intézmény adatai a közadatkereső honlapon is megtalálhatók.

I. SZERVEZETI SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elekt-ronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
 • 2400 Dunaújváros, Dunasor 15.
 • Telefon: 25/409-542
 • Fax: 25/401-821
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • honlap: http://www.idosellatas.com

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezet egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • Nem áll rendelkezésre adat

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltsé-gében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 • Nem áll rendelkezésre adat

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levél-címe), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 • Nem áll rendelkezésre adat

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • Nem áll rendelkezésre adat

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szer-vet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • Nem áll rendelkezésre adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, vala-mint a főszerkesztő neve

 • Nem áll rendelkezésre adat

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett tör-vényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat hatályos és teljes szövege

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fize-tendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

3. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jo-gokkal foglalkozó személy neve

5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűj-tés eredményei, időbeli változásuk

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támoga-tási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 • Nem áll rendelkezésre adat

4. A közfeladatot ellátó szerv által kötött szerződések

5. A közfeladatot ellátó szerv működési engedélye

IV. ARCHÍV ÁLLOMÁNY

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

1.a További archiv állományokTovábbi archiv állományok

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve

3. Gyógyszerek, magisztrális készítmények beszerzése

Közadat kereső

KERESÉS